Biz Kimiz

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği (SGMDER)’nin imtiyaz sahibi olduğu hakemli bir dergidir.

SGMDER; üyeleri olarak bulunan Sosyal Güvenlik Başmüfettişleri/Müfettişleri/Müfettiş Yardımcılarının ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olmanın yanı sıra sosyal politika, iş hukuku, sosyal güvenlik gibi alanlarda dergicilik hizmeti sunarak, Ülkemizdeki tüm paydaşlara önemli katkılar sağlamak istemektedir.