Yazım Kuralları

1. GENEL KURALLAR  

Gönderilen makaleler için herhangi bir sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, makalelerin A4 boyutunda en az 5, en fazla 25 sayfa olması tercih edilmektedir.  

Makaleler MS Word formatında hazırlanmalı, sayfa yapısı sağdan ve soldan 2,5 cm, üstten ve alttan 2,5 cm boşluk bırakacak şekilde ayarlanmalıdır. Times New Roman 12 punto yazı karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanarak hizalanmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo, şekil, dipnot ve kaynakçada 10 punto kullanılmalı, tablo ve şekillere sıra numarası verilmeli, kaynakçaları altında belirtilmelidir.  

Makalenin birinci derece başlıkları 1. şeklinde, koyu ve büyük harflerle, ikinci derece alt başlıklar 1.1. formatında, koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde sınıflandırılmalıdır. Üçüncü ve dördüncü derece başlıklar da 1.1.1. ve 1.1.1.1. formatında, koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde sınıflandırılmalıdır. Giriş, sonuç ve kaynakça bölümlerine numara verilmez.   

Gönderilen makaleler;   

-Girişten önce tercihen 150 kelimeyi geçmeyecek, makalede varılan sonuç da dahil olmak üzere tamamı hakkında özet bilgiye yer veren “Öz” bölümü içermelidir. Bu bölüm okuyucu makale konusunda ön bilgi veren bir bölümdür. Öte yandan, makale hakkında İngilizce dilinde özet bilgi sunan “Abstract” yazılması isteğe  bağlı olmakla birlikte, yazılamaması halinde çeviri danışmanımız tarafından kaleme alınacaktır. 

-Makalede içeriği ve konuya uygun en az 3, en fazla 5 adet anahtar kelime bulunmalıdır.  

-Hakemlerin yazar bilgilerini görmemesi için, makale içerisinde yazar bilgilerine yer verilmemelidir. Ayrıca yazarla ilgili bilgiler, sisteme makale yüklenirken girilmelidir.   

-Makale yükleme ekranında yazar ile ilgili bilgiler girilirken, makale konu sınıflandırması JEL kodları da girilmelidir.  

-Yayımlanmasına karar verilen makalelerdeki yazım hataları, yazara gönderilmesine gerek olmaksızın yayın kurulunca düzeltilebilecektir.  

 

2. KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMİ

Alıntılarda uluslararası kaynak gösterme metotlarından birisi olan "The Chicago Manual of Style (CMS)" kullanılması gerekmektedir. Chicago yönteminde iki ana eğilim bulunmaktadır. Birinci metoda göre; metin içerisinde kaynağa atıf yapılırken parantez içinde yazarın soyadı, kaynağın yayım tarihi ve sayfa numarası belirtilir. Kaynağa ilişkin bilgiler, metnin sonunda bulunan kaynakça kısmında yer alır. Genellikle sosyal bilimler alanında kullanılmakta olan ikinci metotta ise metnin bütünlüğü bozulmaksızın dipnot veya son not yöntemiyle kaynağa atıf yapılmaktadır. Dipnotta ikinci kez geçen kaynak için, araya başka kaynaklar girmişse, yazarın adı ve soyadından sonra kitap kaynakları için “age”, makale kaynakları için “agm”, tez kaynakları için ise “agt” gibi kısaltmalar kullanılır. Sayfa bilgilerinden başka bilgilere yer verilmez. (Örnek: Nuri ÇELİK, age, s.56). Bir kaynak dipnotta ardışık olarak (arka arkaya) yer alıyorsa; yani araya başka bir kaynak girmemişse yazar adı ve soyadına da gerek yoktur. “Age, agm, agt” ve gerekiyorsa sayfa bilgilerini vermek yeterlidir. (Agm, s.21). Bu durumlarda kaynakla ilgili bir kısaltmanın (kaynağın adı, yazarı vs.) tercih edilmesi de mümkündür. Aynı şekilde metnin sonunda kaynakça kısmı yer almaktadır. 

Dergimizde ikinci yöntem esas alınarak kaynak gösterme metodu kullanılacak olup, aşağıda bu ikinci yöntemle ilgili bazı örneklere yer verilmektedir. Başka örnekler için http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

 

3. DİPNOT YAZIM TEKNİKLERİ

3.1. Kitaplar   

Tek Yazarlı Kitap Dipnot Örneği:  

Örnek:  

Müjdat ŞAKAR, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (İstanbul: Beta Yayınları, 2020), 21.  

İki Yazarlı Kitap Dipnot Örneği:  

Mehmet ZENCİRKIRAN ve Aşkın KESER, Örgütsel Davranış (Bursa: Dora Yayınevi, 2018), 25-26.  

İkiden Fazla Yazarlı Kitap Dipnot Örneği:  

Ali GÜZEL ve diğerleri, Sosyal Güvenlik Hukuku (İstanbul: Beta Yayınları, 2020), 46-47.  

 

3.2. Makaleler 

Tek Yazarlı Makaleler Dipnot Örneği:  

Hurşit KAYA, “Koronavirüs (COVID-19) Salgını Etkisiyle Türkiye’de Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği,” Vergi Raporu Dergisi Sayı 247 (2020): 50.   

İki Yazarlı Makaleler Dipnot Örneği:  

Oğuzhan DEMİRHAN ve Okan YILDIRIM, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca İşverenlerin ve Alt İşverenlerin Yükümlülükleri”, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi Sayı 89 (2014): 276.  

İkiden Fazla Yazarlı Makaleler Dipnot Örneği:  

Muhiddin ŞAHİN ve diğerleri, “Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik.”, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (2019): 44.   

 

3.3. Tezler Dipnot Örneği

Hurşit KAYA, “Bölgesel Asgari Ücret Uygulaması ve Sosyal Güvenlik Kurum Uygulamaları Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” (yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 2019), 30.   

 

3.4.Elektronik Kaynaklar Dipnot Örneği  

Cahit EVCİL, “İşverenin Aynı ya da Farklı İşyerlerinde Tekrar Çalışmaya Başlayan İşçinin Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Hakkı,” GazeteVatan, (Haziran 2020). (erişim 20.06.2020)  http://www.gazetevatan.com/dr-cahit-evcil-1323842-yazar-yazisi-isverenin-ayni-ya-da-farkli-isyerlerinde-tekrar-calismaya-baslaya/

 

4. KAYNAKÇA YAZIM TEKNİKLERİ

Metin içindeki her alıntı kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde alıntı yapılmayan eserlere kaynakçada verilmemelidir. Kullanılan kaynaklar, “Kaynakça” başlığı altında, metnin sonunda soyadına göre alfabetik sıralanarak konulmalıdır.  

 

4.1. Kitaplar 

Tek Yazarlı Kitap Kaynakça Örneği:  

Örnek:  

KABAKCI, Mahmut. Sosyal Sigorta Prim Borçlarından Şahsi Sorumluluk. İstanbul: Beta Yayınları, 2019.  

İki Yazarlı Kitap Kaynakça Örneği:  

TUNA, Orhan ve YALÇINTAŞ, Nevzat. Sosyal Siyaset. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1999.   

İkiden Fazla Yazarlı Kitap Kaynakça Örneği:  

ÇELİK, Nuri ve diğerleri. İş Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta Yayınları, 2020.  

 

4.2. Makaleler 

Tek Yazarlı Makale Kaynakça Örneği:  

YILDIRIM, Okan. “Otonom Bir Örgüt Yapısı: Profesyonel Bürokrasi”. Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi Sayı 94 (2015): 64-75.   

İki Yazarlı Makale Kaynakça Örneği:  

AKAN, Yusuf ve ARSLAN, İbrahim. “Türkiye’de Sektörel Yatırım Teşvik Belgeleri ile İstihdam Analizi: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama.” Çalışma ve Toplum Sayı 1 (2008): 107-119.  

İkiden Fazla Yazarlı Makale Kaynakça Örneği:  

KARADENİZ, Oğuz. ve diğerleri “Implementing New Strategies for Combating Poverty in Turkey.” South-East Europe Review for Labour and Social Affairs Issue No 04 (2005): 47-76.   

 

4.3. Tez Kaynakça Örneği

DEMİRCİ, Hakkı. “Refah Sistemleri Çerçevesinde İki Ülke Sağlık Sisteminin Karşılaştırılması (ABD-Küba Örneği) ve Türkiye İçin Öneriler.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2018.  

 

4.4. Elektronik Yayın Kaynakça Örneği

Organisation for Economic Co-operation and Development. “SME Policy Responses,” (Mayıs 2020). (Erişim 20.06.2020)      https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses