Yayın Politikası

1. AMAÇ 

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi (Dergi), yazarlarca temelde sosyal politika, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku teorisi ve mevzuatı çerçevesinde açıklaması uygun görülen ve mevzuat içerisinde karışıklığa yol açtığı düşünülen önemli, güncel ve çarpıcı konuları derinlemesine ele alarak yeni fikir, görüş ve önerilerde bulunmak, yol göstermek ve katkıda bulunmak istenmesi doğrultusunda derledikleri çalışmalarının yayınlanması amacını taşımaktadır. Çünkü temelde iş ve sosyal güvenlik uygulamaları devlet, sendika, işveren, işçi, emekli, yaşlı, malul, anne-baba, öğrenci, çocuk gibi toplumun her kesimini kapsamaktadır. Etki alanı bu kadar geniş olan bu alanın pek tabiidir ki mevzuat içeriği de çok kapsamlı ve ayrıntılıdır. Bu kadar ayrıntılı olması ise bu alana ilişkin uygulamalardan etkilenenler için mevzuatın daha ulaşılabilir, açık ve anlaşılabilir olmasını zaruri kılmaktadır. Böylece kuşaklara tecrübeleri ve düşünceleri aktarmayı amaçlamaktadır. 

 

2. KAPSAM

Dergide yayınlanabilecek yayın konuları; sosyal politika, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, sosyal güvenlik, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, insan kaynakları, sağlık uygulamaları ve yönetimi gibi alanlardır. Bu kapsamda disiplin hukuku da derginin yayın alanına dahildir.