İntihal Denetimi

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi hakem kurulu ve yayın kurulu tarafından kabul edilen tüm makaleler, intihal denetiminden geçmektedir. İntihal denetimi sonucunda ortaya çıkan eşleşmeler incelenir ve inceleme sonucuna göre makale ile ilgili intihal raporu oluşturulur. Bu rapor doğrultusunda yazarlardan çalışmalarındaki ilgili bölümlere ilişkin düzeltme yapmaları istenebilir ya da çalışma yayın sürecinden çıkarılabilir. Gerekli durumlarda çalışmaların benzerlik raporları da hakemlere iletilerek hakemlerden bu konuda bir değerlendirme yapmaları istenebilir.

Çalışmalarda intihal yapıldığı tespit edildiğinde dergi editör kurulu gerekli yaptırımlarda bulunma yetkisine sahiptir. Bu gerekçeyle çalışmalar yazarlara iade edilebilir. Yayımlanmış bir yazı hakkında doğacak intihal şüphesinde, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, çalışmaya ilişkin geri çekme işlemlerini uygular ve gerekli soruşturmayı başlatarak ilgili kurum ve mercilere, dergiyi tarayan dizinlere durumu bildirir.