COVID-19 AŞISI OLMAYI REDDEDEN İŞÇİLER KARŞISINDA İŞVERENLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: TÜRKİYE VE DÜNYA UYGULAMALARI

ÖZ

 

            2020 yılında tüm dünyayı saran COVID-19 pandemisinin etkisi azalmış, işyerlerinde uygulanmakta olan evden/uzaktan çalışma modelleri yerini eski usul ofiste çalışmaya bırakmışken 2021 yılında ortaya çıkan Delta varyantı ile işverenler işçilerini korumak için yeni yöntemler aramaya başladı. Aşı konusunda yapılan yoğun çalışmaların sonuç vermesiyle beraber hemen hemen dünyanın tüm bölgelerinde aşıya ulaşmak kolaylaştı. Fakat, sağlık ve dini vb. sebeplerle işçilerin bir kısmı aşı olma konusunda direnç göstermektedir. Ülkemizde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi dünyanın gelişmiş ülkelerinde işverenler ile işçiler arasında aşı olma konusunda ihtilaflar bulunmaktadır. İşverenlerin diğer işçileri ve üçüncü kişileri korumak adına aşıyı zorunlu tutmaları konusunda Anayasa, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda lehte ve aleyhte birtakım hükümler bulunmakta olup, işverenlerin bu hükümlere aykırı olmayacak şekilde önlemler almaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Zorunlu Aşı, Haklı veya Geçerli Sebebe Dayalı Fesih

ABSTRACT

 

            While the effect of COVID-19 epidemic has been decreased and old-fashioned working in offices has been applied again by bringing remote-working models to an end, employers have started to find new ways in order to protect their employees against Delta variant which has been a new threat in 2021. Thanks to the intense studies on vaccination, it has been easier to reach the vaccine almost all around the world. However, some employees have been resisting to be vaccinated because of health and religious reasons. There have been some disputes on vaccination between employers and employees both in Turkey and developed countries such as United States and United Kingdom. As Constitution, The Law on the Protection of Personal Data, Labor Law, and The Law on Occupational Health and Safety include pros and cons terms about mandatory vaccination, employees must take precautions by obeying these terms.     

Keywords: COVID-19, Mandatory Vaccination, Termination with a Valid Reason

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri