DEVLET MEMURLUĞU AÇISINDAN YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETLERİN KAPSAMI

ÖZ

Devlet memurunun yüz kızartıcı veya utanç verici harekette bulunması, devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasıyla sonuçlanmaktadır. Devlet Memurları Kanunu’nun 125 inci maddesinde yer alan bu düzenleme ile, verilecek disiplin cezası belirlenmiş ancak hangi hareketlerin yüz kızartıcı veya utanç verici nitelikte olduğu belirlenmemiştir. Düzenleme, yargı organlarının verdikleri kararlarda bazı kanun maddelerine atıf yapılarak açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Nitekim Anayasa Mahkemesi, Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen ve devlet memuru olacak kişinin işlememiş olması gereken suçların, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler olduğunu; ancak aynı maddede yer alan “gibi suçlar” tanımlamasından da, maddede sayılanlara benzer suçların da yüz kızartıcı ve utanç verici olarak değerlendirilebileceğini belirtmiştir.  

Uygulamada, memurun yaptığı eylemin yüz kızartıcı veya utanç verici olarak nitelendirilmesi nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezası verilmekte; söz konusu idari işlemin yargıya taşınması halinde de yargı organları, eylemin yüz kızartıcı ve utanç verici hareket çerçevesinde değerlendirmesini yaparak nihai kararı vermektedirler.

Anahtar Kelimeler: Memurluk, Yüz Kızartıcı Suç, Disiplin Cezası

ABSTRACT

In case that civil servant commits disgraceful and infamous offense, there will be a consequence as dismissal of civil service. Nonjudicial punishment is designated by Public Servants Law article 125, but it is not specified which actions are described as disgraceful or infamous. Judicial decisions has been referred to articles in order to make regulations clear. Thus, Constitutional Court has ruled that offenses which can not be commited by civil servant regulated in Public Servants Law article 48, however the Court added that definition as “quasi offenses” can make similar offenses counted in the article possible to evaluate as disgraceful and infamous.

In practice, dismissal of civil service is ruled in case disgraceful and infamous action committed by civil servant; if the administrative act is brought to the jurisdiction, judicial bodies make the final judgment within the scope of disgraceful and infamous offense          

Keywords: Civil Service, Disgraceful Offense, Nonjudicial Punishment

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri