EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE TÜRKİYE'DEKİ MEVZUATSAL GELİŞMELER

ÖZ

Dünya ülkelerinin gelişimine bağlı olarak, erkeklerden sonra kadınlar da çalışma hayatında yer edinmeye başlamıştır. Kadınların, ofis ortamında çalışmaya başlaması sonucu insanların gözünde pek değerli olmasa da önemli bir istihdam alanı doğmuştur. İş dünyasında yer edinen çocuk sahibi kadınların çocuklarına bakabilecek, ailesindeki yaşlı bireylerle ilgilenebilecek ve evlerindeki günlük temizlik işlerini yapabilecek birilerine olan ihtiyaç giderek artmıştır. Bahse konu gereksinimleri genel olarak “ev hizmetleri” çatısı altında toplayabiliriz.

Kayıt dışı istihdam başlı başına bir sorunken, ev hizmetlerinde çalışanların kayıt dışı olarak çalışması, onların yararlanacağı birçok avantajı elinden almaktadır. Günümüz koşullarında COVID-19 salgın ortamını ele aldığımızda ev hizmetlerinde çalışanların da olumsuz etkilendiğini görmekteyiz. Burada önemli olan husus hukuki standartlara dayandırılmış işlerde çalışan olmaktır. Nitekim, koronavirüs salgınında ortaya çıkan ekonomik tahribatı önlemek adına hükümetler çalışma kaybı yaşayan vatandaşlarına yardım eli uzatırken, hiçbir resmi kayıtta yer almayan çalışanlar herhangi bir yardımdan yararlanamamıştır. Bu gibi hak kayıplarının önüne geçmek adına kayıt dışı çalışma şekline karşı alınabilecek önlemlerin sayısı artırılmalıdır. Tarihten günümüze kadar kadınlarla özdeşleştirilmiş olan ev hizmetleri faaliyetleri, atılan adımlar doğrultusunda kayıt dışı ekonominin bir sorunu olmaktan çıkıp legal bir iş alanı olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kayıt Dışı İstihdam, Ev Hizmetleri Faaliyetleri, İnsana Yakışır İş, Göçmen İşçiler

Jel Sınıflandırma Kodları: J61, J81, J83, J88

ABSTRACT

Women have been in working life depending upon the development of the countries all around the world. As a result women have started to work in the offices, there has been an employment area despite of being worthless. The need for people who babysits working women’s children, take care of their elder relatives, and do the daily cleaning in their houses has increased gradually. We can classify the necessity as “domestic works” in general.

While informal employment is a problem on its own, informal employment of domestic workers gets their advantage back. During the COVID-19 pandemic era, domestic workers have been affected negatively as well. The important thing is being an employee based upon legal standards. Thus, while governments have been bearing a hand to the citizens who suffer loss of work in order to prevent the economic devastation due to COVID-19, employees who aren’t on official records can’t get any aid. In order to prohibit these loss of rights, measures on informal employment should be increased. Domestic works which are associated which women has not been only a problem for informal employment but also is going to be a legal line of business.

Keywords: Informal Employment, Domestic Works, Decent Work, Migrant Workers

Jel Classification Codes: J61, J81, J83, J88

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri