İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ BAĞLAMINDA ÜRÜN (HASILAT) KİRASI SÖZLEŞMESİNİN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

Günümüz koşullarında karmaşık hale gelen çalışma ilişkileri, istihdam biçimlerini dönüştürmüş ve çok sayıda atipik istihdam biçimlerinin oluşmasına yol açmıştır. Uygulamada esnek çalışma biçimi olarak adlandırılan bu sözleşmeler, çalışanların iş güvencesinden ve sosyal güvenlik haklarından yoksun kalmasına yol açmıştır. Nitekim; iş sözleşmesinin türüne göre, kişilerin sosyal güvenlik hukuku kapsamındaki hak ve yükümlülükleri değişebilmektedir. Ürün(hasılat) kira sözleşmeleri, özünde kiralama sözleşmesi olmakla birlikte belli yönleri ile iş sözleşmelerine benzemekte ve kiralayan ile kiracı arasında atipik bir istihdam sözleşmesine dönüşebilmektedir. Bizde çalışmamızda bu tür sözleşmelerin, diğer iş görme sözleşme unsurlarını da dikkate alarak, kiralayan ve kiracının iş ve sosyal güvenlik hukuku karşısındaki hak ve yükümlülüklerini irdelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Atipik sözleşme, ürün(hasılat) kirası, iş sözleşmesi

 

ABSTRACT

Working relationships, which are complicated in today's conditions, have transformed forms of employment and led to the formation of numerous forms of atypical employment. These contracts, which are called flexible working forms in practice, have led to employees being deprived of job security and social security rights. As a matter of fact, depending on the type of employment contract, the rights and obligations of persons under social security law may vary. Usufructuary Lease contracts are intrinsically lease agreements, but they resemble employment contracts in certain aspects and can turn into an atypical employment contract between the landlord and the tenant.  In our study, we will try to discuss the rights and obligations of the renter and the tenant in the face of labor and social security law, taking into account other elements of the contract of business.

Keywords: Atypical Contract, Usufructuary Lease, Labor Contract

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri