İŞ KAZASI SONUCU VEFAT ÇIRAĞIN HAK SAHİPLERİNE İŞ KAZASI GELİRİ BAĞLANIR MI?

ÖZ

Çıraklık, kökeni ahiliğe kadar dayanan, temel amacı bir mesleki birikimin bilenden bilmeyene aktarılması ile birlikte geleceğin ustalarının yetiştirildiği bir sistemin halkasıdır. Sanayi devrimi ile birlikte usta çırak ilişkisi yerini, eğitimin okullarda verildiği ve sanayi için ara elamanın yetiştirildiği bir yapıya bırakmıştır. Bu ara eleman yetiştirme sürecinde bir taraftan teorik eğitimler okulda alınırken, diğer taraftan iş hayatının gerçek kısmının görüldüğü, iş yerinde pratik eğitimler alınmaktadır. İşte bu pratik eğitimler sırasında iş kazasına maruz kalan çırağın, bu olay sebebiyle vefat etmesi durumunda hak sahiplerine iş kazası dolayısıyla geliri bağlanıp bağlanmayacağı makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Kanunu, Çırak, Eğitim, İş Kazası, Sosyal Güvenlik, Gelir

 

ABSTRACT

Apprenticeship is a system whose origins are rooted in ahi-order, the main purpose of which

is the transfer of professional knowledge from the unknowing to the unknowing and in which

the masters of the future are trained. With the Industrial Revolution, the master-apprentice

relationship has been replaced by a structure in which education is given in schools and

intermediate staff is trained for their industry. In the process of training of these intermediate

employees, theoretical training is taken at school whereas practical training is carried out at

the workplace, where the real work life is experienced. The subject of our article is the

income from the work accident, if the apprentice who was exposed to the accident dies during

work, whether or not will be paid to their beneficiaries.

Keywords: Labor Law, Apprentice, Education, Accident At Work, Social Security, Income

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri