İŞÇİ ANNENİN HAKLARI

ÖZ

Anayasa’nın 10. maddesinde, kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip oldukları, devletin, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu, bu maksatla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağı, 50. maddesinde ise kadınların çalışma şartları bakımından özel olarak korunacakları belirtilmiştir. Nitekim kadın işçilere pozitif ayrımcılığı artırmak iş gücü piyasamızın derinliğine ve sağlamlığına katkı yapacaktır. Zira 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesi gereğince de kadın işçiye gebeliği ve anneliği dolayısıyla sağlanan ilave haklar diğer işçilerle eşitliği bozucu bir nitelik taşımayacaktır. Bu bakımdan kadının iş yaşamındaki katkısının artması ülke kalkınmasında çarpan etkisine neden olacaktır. Çalışmamızda kadın işçinin gebelik ve annelik dönemlerinde sahip olduğu mevcut hakları ve bunlara ilişkin sonuçları ile devlet ve fon destekleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Doğum İzni, Ücretsiz İzin, Yarım Çalışma, Geçerli Nedenle Fesih Hakkı, Haklı Nedenle Fesih Hakkı

 

ABSTRACT

It has been stated in Constitution that women has the same rights as men, state is liable to apply this egalite, the measures taken to that end can’t be interpreted as against to the egalite principle (article 10), women will be protected especially in terms of working conditions (article 50). Hence, increasing positive discrimination for the benefit of women employees will make a big contribution to the depth and durability of our labor market. Yet, additional benefits as a result of maternity and motherhood in accordance with Labor Law No. 4857 article 5, will not be counted as against to the egalite with other employees. In this respect, increase in the contribution of women in working life will have a multiplier effect for the development of the country. In our study, the rights of woman employee in the period of maternity and motherhood, its consequences, and state and fund supports are explained.     

Keywords: Maternity, Maternity Leave, Unpaid Leave, Halftime Work, Termination With Good Cause, Termination For Good Cause

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri