İSTİHDAMIN KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER KAPSAMINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASI

ÖZ

İstihdamın korunması ve arttırılması, işsizliğin önlenmesi ve istihdamın işverenler üzerindeki yüksek maliyetini en aza indirgemek için asgari ücret destek uygulaması yürütülmektedir. Asgari ücret desteği, iş gücü piyasasındaki ücret ve istihdam sübvansiyonları arasında yer almasına karşın sosyal sigorta prim teşviki ve desteğinin karmaşık mevzuat yapısı ve uygulamadaki güçlükleri, işverenlerin bu desteklerden yararlanmalarında sorunlar yaratmaktadır. İşverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için hem kendi hem de çalıştırdıkları sigortalılar yönünden gerekli şartlara sahip olması gerekmekte olup, bu şekilde işverenlerin primlerini düzenli ödemesi sağlanmakta, işverenin üzerindeki işçi maliyet yükü düşürülerek kayıt dışı istihdamın azalmasına destek verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik Kurumu, Asgari Ücret Desteği, İstihdam, Sigortalı, İşveren

ABSTRACT

Minimum wage support is implemented in order to protect and increase employment, prevent unemployment and minimize the high cost of employment on employers. Although the minimum wage support is one of the wage and employment subsidies in labor market, the complex legislative structure of the social insurance premium incentive and support and the difficulties in implementation create some problems for employers to benefit from these supports. In order for employers to benefit from the minimum wage support, they must have the necessary conditions both for themselves and for the insured employees, in this way, it is ensured that employers pay their premiums regularly, and support is provided to reduce unregistered employment by reducing the worker cost burden on the employer.

Keywords: Social Security Institution, Minimum Wage Support, Employment, Insured, Employer

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri