ORMAN İDARESİNDEN VAHİDİ FİYATLA İŞ ALANLAR SİGORTALI SAYILIR MI?

ÖZ

Orman idaresi, orman işlerinin çoğunu halen çeşitli usullerle dışardan kişilere yaptırmaktadır. Bu usuller vahidi (birim) fiyat, taahhüt ve gündelik usulleridir. En sık görülen usul vahidi fiyat usulüdür. Vahidi fiyat usulünün birçok şartı vardır. Bu şartların sağlanıp sağlanmamasına göre sigortalılık niteliği belirlenmektedir. En çok ihtilaf vahidi fiyat usulünde ortaya çıkmaktadır. Diğer usullerde çalıştırılan kişiler ise genel olarak sigortalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Vahidi (Birim) Fiyat, Orman İşçileri, Ağaç Kesimi, Orman İdaresi

ABSTRACT

The forest administration still outsources most of the forestry work through various methods. These methods are unit price, commitment and daily procedures. The most common method is unit price method. Unit price method has many conditions. The qualification of social security is determined due to these conditions are met or not. The most controversy arises in unit price method. Individuals employed in other methods are generally insured.

Keywords: Unit Price, Forest Workers, Logging, Forest Administration

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri