REFAH DEVLETLERİNDE KADIN İSTİHDAMI VE GENEL BİR KARŞILAŞTIRMA

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, kadın istihdamını teşvik etmek için refah devletlerinde uygulanan politikaları incelemektir. 2005-2018 yılları arasındaki veriler kullanılarak on altı refah devleti (Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri) karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular refah devletlerinde kadın istihdamının teşvik edilmesinde kamu sektörünün ve yarı zamanlı çalışmanın bir araç kullanıldığını ve özellikle çocuk bakımına yönelik hizmetlerin genişletilmesinin kadın istihdamını teşvik ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Refah devleti, istihdam, kadın istihdamı

 

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the policies in the welfare states which aims to promote the women employment. Sixteen welfare states (Australia, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Italy, Ireland, Germany, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom, United States) have been exercised comparatively by using the data between 2005 and 2018. According the results; part time employment and public sector are been used as a tool to promote the women employment. Particularly, child care services encourage the women to enter the labour force.

Key words: Welfare State, Employment, Women Employment

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri