TÜRKİYE’DE UYGULANAN İLAÇ GERİ ÖDEME SİSTEMİNİN İLAÇ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ALTERNATİF GERİ ÖDEME YÖNETİMİN UYGULAMASI

ÖZ

Kişilerin sağlıklarının korunması, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlamak Sosyal Güvenlik Kurumunun temel görevleri arasındadır. Finansmanı sağlanan sağlık harcamaları içerisinde ise sigortalıların kullanmış oldukları ilaçlar önemli bir yer tutmaktadır.  Türkiye’de her yıl ilaç tüketimi, miktar ölçeğinde düzenli olarak artış göstermektedir. Kişi başına tüketilen ilaç, kutu bazında artış göstermekle birlikte ilaç harcamaları da her geçen yıl artmakta ve genel sağlık sigortası bütçesi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 2020 yılında ithal ilaçların, Türkiye ilaç pazarındaki payının yaklaşık %51 gibi bir orana sahip olduğu düşünüldüğünde, ilaç harcamalarının aynı zamanda global bütçe için de önem arz ettiği açıktır.[1] Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan ilaç geri ödeme yönteminin ilaç fiyatlarını azaltıcı etkisinin olmasının yanı sıra, sigortalıların ilaca erişimini ve yenilikçi tedavilere ulaşmasını kolaylaştırması aynı zamanda ürünlerin yerelleşmesini desteklemesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimler; İlaç Fiyatları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Alternatif Geri Ödeme

ABSTRACT

Protecting individuals’ health and financing the expenses in case of health risks are the duties of Social Security Institution. Drug expense takes an important place within financed health expenses. Drug consumption has been increasing in amount each year in Turkey. Together with the increase in the amount of drug consumption per person, drug expense has also been increasing each year and takes an important place in general health insurance budget. When it is considered that import drugs has a share of 51% in Turkey drug market in 2020, drug expense has importance for global budget as well. For this reason, drug drawback system management of Social Security Institution not only has an effect on decreasing drug prices but also it must support the insurers in order to access of drugs and modern treatments as well as localization of products.         

Keywords: Drug Prices, Social Security Institution,  Alternative Drawback

 

[1] Kaynak: IQVIA, İEİS 2020 yılı istatistikleri http://www.ieis.org.tr/ieis/tr/indicators/32/dunya-ilac-pazari

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri